Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.08.2017 11:29 do 16.08.2017 11:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Archiwum

Informacja o szacowaniu rynku, dotyczącego usługi polegającej na organizacji wydarzeń

Szanowni Państwo,r

zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu ceny usługi polegającej na organizacji wydarzeń w ramach projektu „DiverCITY 2 – miasto dla wszystkich”.r

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny wykonania takiej usługi, co pomoże nam ustalić jej ewentualny koszt. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.r

W wypadku gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi. Przy określaniu kosztów wykonania usługi prosimy korzystać z załączonej tabeli. Jedno z wydarzeń w ramach planowanych działań jest objęte prawem opcji (szczegóły w Opisie Przedmiotu Zamówienia).r

Na szacunki czekamy do poniedziałku, 31.08.2015 r., do godz. 12:00r

Jednocześnie informujemy, że w niedługim czasie otrzymacie od nas Państwo zaproszenie do składania ofert na ww. usługę. Prosimy pamiętać, że obecna pomoc w oszacowaniu ceny nie jest równoznaczna z wniesieniem oferty i jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem dla nas usługi, należy złożyć ofertę w terminie, który będzie wyznaczony.r

Pliki do pobrania:

Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych

Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych

Szanowni Państwo,r

zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu ceny usługi polegającej na doradztwie eksperckim w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach projektu „DiverCITY – miasto dla wszystkich”.r

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny wykonania takiej usługi, co pomoże nam ustalić jej ewentualny koszt. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.r

W wypadku gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi. Przy określaniu kosztów wykonania usługi prosimy korzystać z załączonej tabeli.r

Na szacunki czekamy do piątku, 17.07.2015 r., do godz. 15:00.r

Jednocześnie informujemy, że w niedługim czasie otrzymacie od nas Państwo zaproszenie do składania ofert na ww. usługę. Prosimy pamiętać, że obecna pomoc w oszacowaniu ceny nie jest równoznaczna z wniesieniem oferty i jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem dla nas usługi, należy złożyć ofertę w terminie, który będzie wyznaczony.r

Pliki do pobrania:

Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie poprawy jakości środowiska miejskiego w obszarach rewitalizowanych

Szanowni Państwo,r

zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu ceny usługi polegającej na doradztwie eksperckim w dziedzinie poprawy jakości środowiska miejskiego w obszarach rewitalizowanych w ramach projektu „DiverCITY – miasto dla wszystkich”.r

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny wykonania takiej usługi, co pomoże nam ustalić jej ewentualny koszt. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.r

W wypadku gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi. Przy określaniu kosztów wykonania usługi prosimy korzystać z załączonej tabeli.r

Na szacunki czekamy do piątku, 17.07.2015 r., do godz. 15:00.r

Jednocześnie informujemy, że w niedługim czasie otrzymacie od nas Państwo zaproszenie do składania ofert na ww. usługę. Prosimy pamiętać, że obecna pomoc w oszacowaniu ceny nie jest równoznaczna z wniesieniem oferty i jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem dla nas usługi, należy złożyć ofertę w terminie, który będzie wyznaczony.r

Pliki do pobrania:

Rozpoczęcie naboru na ekspertów w dziedzinie poprawy jakości środowiska miejskiego w obszarach rewitalizowanych

Szanowni Państwo,r

informujemy o rozpoczęciu naboru na ekspertów w ramach projektu „DiverCITY 2 – miasto dla wszystkich”. Nabór będzie dotyczył usługi polegającej na doradztwie eksperckim w dziedzinie poprawy jakości środowiska miejskiego w obszarach rewitalizowanych.r

Na tym etapie prosimy wyłącznie o złożenie przez Państwa oferty. Przy składaniu oferty prosimy o wypełnienie wszystkich załączonych oświadczeń oraz tabel zgodnie z OPZ.r

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć osobiście na adres biura lub też przesłać drogą mailową (podpisane skany) albo pocztą tradycyjną na adres:r

k.musielak@uml.lodz.pl (droga mailowa, podpisane i zeskanowane dokumenty)

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
Z dopiskiem: Karolina Musielak (podpisane dokumenty – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej)r

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wybrane do realizacji zadania, a prześlą dokumenty pocztą elektroniczną, będą proszone o doniesienie dokumentów drogą tradycyjną.r

Na oferty czekamy do poniedziałku, 17.08.2015 r., do godz. 15.00.r

Pliki do pobrania:

  • Załącznik - doradztwo eksperckie - środowisko - znajomość języka angielskiego [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik - doradztwo eksperckie - środowisko - wykształcenie wyższe [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik - doradztwo eksperckie - środowisko - doświadczenie [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik - doradztwo eksperckie - środowisko - doświadczenie zawodowe [>>> .doc] [>>> .pdf]
Rozpoczęcie naboru na ekspertów w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych

Szanowni Państwo,r

informujemy o rozpoczęciu naboru na ekspertów w ramach projektu „DiverCITY 2 – miasto dla wszystkich”. Nabór będzie dotyczył usługi polegającej na doradztwie eksperckim w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych.r

Na tym etapie prosimy wyłącznie o złożenie przez Państwa oferty. Przy składaniu oferty prosimy o wypełnienie wszystkich załączonych oświadczeń oraz tabel zgodnie z OPZ.r

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć osobiście na adres biura lub też przesłać drogą mailową (podpisane skany) albo pocztą tradycyjną na adres:r

k.musielak@uml.lodz.pl (droga mailowa, podpisane i zeskanowane dokumenty)

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
Z dopiskiem: Karolina Musielak (podpisane dokumenty – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej)r

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wybrane do realizacji zadania, a prześlą dokumenty pocztą elektroniczną, będą proszone o doniesienie dokumentów drogą tradycyjną.r

Na oferty czekamy do poniedziałku, 17.08.2015 r., do godz. 15.00.r

Pliki do pobrania:

  • Załącznik - doradztwo eksperckie - finansowanie - znajomość języka angielskiego [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik - doradztwo eksperckie - finansowanie - wykształcenie wyższe [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik - doradztwo eksperckie - finansowanie - doświadczenie [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik - doradztwo eksperckie - finansowanie - doświadczenie zawodowe [>>> .doc] [>>> .pdf]
Prośba o pomoc w oszacowaniu ceny usługi polegającej na organizacji wydarzeń

Szanowni Państwo,r

zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu ceny usługi polegającej na organizacji wydarzeń w ramach projektu „DiverCITY 2 – miasto dla wszystkich”.r

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny wykonania takiej usługi, co pomoże nam ustalić jej ewentualny koszt. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.r

W wypadku gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi. Przy określaniu kosztów wykonania usługi prosimy korzystać z załączonej tabeli. Jedno z wydarzeń w ramach planowanych działań jest objęte prawem opcji (szczegóły w Opisie Przedmiotu Zamówienia).r

Na szacunki czekamy do wtorku, 18.08.2015 r., do godz. 15.00r

Jednocześnie informujemy, że w niedługim czasie otrzymacie od nas Państwo zaproszenie do składania ofert na ww. usługę. Prosimy pamiętać, że obecna pomoc w oszacowaniu ceny nie jest równoznaczna z wniesieniem oferty i jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem dla nas usługi, należy złożyć ofertę w terminie, który będzie wyznaczony.r

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Migracja danych (16.08.2017 11:29)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (16.08.2017 11:33)

Ilość odwiedzin: 2950