Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dialog techniczny dla postępowania pn. "Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na okreslenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28

Treść ogłoszenia >>>

Opis przedmiotu zamówienia i celu prowadzenia dialogu technicznego >>>

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego >>>

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym >>>

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do 10.07.2019 r. >>>

Informacja o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do 24.07.2019 r. >>>

 

 


Metryka strony i historia zmian