Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej w 7 budynkach Urzędu Miasta Łodzi

Wydział Obsługi Administracyjnej w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do dialogu technicznego mającego na celu przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej w 7 budynkach Urzędu Miasta Łodzi.
Planowane jest zintegrowanie systemów alarmowych ze stacją monitorującą firmy świadczącej usługi ochroniarskie.

Propozycje dotyczące rozwiązań technicznych (rodzaj czujników, central, sposobu połączeń/komunikacji centrali z czujnikami, itp.) można składać w sekretariacie Wydziału Obsługi Administracyjnej, pok. 063, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 w terminie do 25 stycznia 2013 r.

Informacje o budynkach, w których zaplanowano wykonanie instalacji alarmowej, można uzyskać w Oddziale Gospodarczo-Technicznym pok. 101, tel. 42-638-40-30


Metryka strony i historia zmian