Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2005 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Skarbowej 21
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Skarbowej 21

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-26, jako działka nr 624, o pow. 709m2 , opisanej w KW 39396.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze mieszkalnym o pow. użytk. 181,18 m2. Nieruchomość figuruje w Ewidencji Zabytków.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 340 000.- zł. netto
W tym:
 • grunt: 120 000zł.
 • budynek: 220 000zł.

Wadium wynosi: 40 000 zł.
Postąpienie: 4 000 zł. lub więcej.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 18.01.2005 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 18.01.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IV p. pok. 461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 466, tel. 638-43-24.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność miasta Łodzi
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi


ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych położonych w Łodzi przy:

 1. ulicy Plac Pokoju 2a lokal o pow. 216,67 m2 usytuowany na parterze budynku frontowego.
  Cena wywoławcza 308.540,00 zł. Wadium 16.000,00 zł.
 2. ulicy Gdańskiej 150 lokal o pow. 15,68 m2 usytuowany na parterze w lewej oficynie.
  Cena wywoławcza 11.320,00 zł. Wadium 600,00 zł.
 3. ulicy Wólczańskiej 91: lokal o pow. 51,72 m2usytuowany na parterze w lewej oficynie.
  Cena wywoławcza 40.120,00 zł. Wadium 2.100,00 zł.
 4. alei 1- go Maja 24/26 lokal o pow. 75,68 m2usytuowany na parterze budynku frontowego
  Cena wywoławcza 89.769,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.
 5. ulicy Żeromskiego 23 lokal o pow. 24,56 m2usytuowany w suterenie budynku frontowego
  Cena wywoławcza 23.720,00 zł. Wadium 1.200,00 zł.
W/w lokale przeznaczone są na działalność: handel, usługi.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2005r. o godz. 11.00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta przy ul.Piotrkowskiej 104.

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 25 stycznia 2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi
- nr konta 60152000080000002620000029

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – II p. pok. 253, tel. 638 – 42 – 55.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegóły >>>
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Praska 32 obr.G-04 dz. nr 235, pow. 828m2, KW 106242, cena wyw.68 700zł., wadium 13 700zł., postapienie 700zł. Obciążenia i zobowiazania nie występują .
 • Zaolziańska 49 obr.G-11 dz.nr 39/9, pow. 508m2, KW 140196, cena wyw.60 000zł.,wadium 12 000zl. postapienie 600zł. Obciążenia i zobowiązania nie występują.
 • Dachowa 23 obr.G-26 dz. nr 736, pow. 232m2, KW 32887, cena wyw. 20 500zł.,wadium 4 000zł., postapienie 300zł.Obciążenia i zobowiązania nie występują.
 • Darniowa 30 obr.G-22 dz.nr 301 pow. 622m2, KW 155265, cena wyw.33 000zł.,wadium 6 600zł. postapienie 400zł.Obciążenia i zobowiazania nie występują.
 • Stylowa 25 obr.G-24 dz. nr 284 pow. 663m2,KW 120066, cena wyw. 46 500zł., w tym naniesienia 8 600zł. wadium 9 300zł. postapienie 500zł. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 71,87 m2. Obciążenia i zobowiązania nie występują.
 • Ewy Szelburg Zarembiny 7 obr.W-42 dz.nr 231 pow. 1201m2,KW 144881, cena wyw.63 500zł., wadium 12 700zł., postapienie 700zł.Obciążenia i zobowiązania nie występują.
 • Rawska 12 obr.W-29 dz.nr 56/2 pow. 1294m2, cz.KW 87262, cena wyw.155 000zł.,wadium 31 000zł. postapienie 2 000zł.Obciążenia i zobowiazania nie występują.
 • Bananowa 7 obr.W-46 dz.nr 854 pow. 718m2, KW 66017, cena wyw.42 500zł., wadium 8 500zł., postapienie 500zł.Obciażenia i zobowiazania nie wystepują.
 • Sadowa 19 obr.B-49 dz. nr 63 pow. 834m2,KW 34675, cena wyw. 88 500zł., w tym naniesienia 1zł. wadium 17 700zł. postapienie 900zł. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 203,6 m2 oraz budynkami gospodarczymi – naniesienia przeznaczone do rozbiórki.Obciążenia i zobowiązania nie występują.
 • Sierakowskiego 40 obr.B-29 dz. nr 317 pow. 1141m2,KW 34524, cena wyw. 83 500zł., w tym naniesienia 0zł., wadium 16 700zł. postapienie 900zł. Nieruchomość zabudowana budynkami do rozbiórki. Obciążenia i zobowiazania nie występują.
 • 6-ego Sierpnia 11 obr.P-19 dz. nr 217 pow. 535m2,KW 96082, cena wyw. 83 500zł., wadium 16 700zł. postapienie 900zł.Obciążenia i zobowiazania nie występują.

Do cen ustalonych w przetargu zostanie naliczony podatek VAT.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2005r w UMŁ
ul.Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium w pieniadzu, należy wpłacać do dnia 17.01.2005r.na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia17.01.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniajacego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu
, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457, tel. 638-44-74.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Przedszkolnej 7 obr.W-40, dz. nr 218, pow. 1211m2, KW 163870, na działce znajduje się (zasilające sąsiednią posesję) przyłącze wodociągowe z zestawem wodomierzowym. Cena wyw.42 500zł.(netto), wadium 8 500zł., postąpienie 500zł lub więcej.
 • Widnej 22 obr.G-25 dz.nr 270/1, pow. 383m2, KW 76025, cena wyw.16 100zł( netto).,wadium 3 200zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Częstochowskiej 1 obr.W-29 dz.nr 19, pow. 581m2, KW 51076, cena wyw.39 000zł.(netto),wadium 7 800zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Praskiej 30 obr.G-04 dz. nr 233, pow. 732m2, KW 99680, cena wyw. 50 000zł., (netto) wadium 10 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe (nie do wykorzystania) oraz kanalizacyjne (z możliwością wykorzystania). Strefa ochronna dla sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 3 m a dla urządzeń kanalizacyjnych 5 m po obydwu stronach przewodu. Cena wyw.46 500zł. (netto), wadium 9 300zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Adwokackiej 12 obr.B-28 dz.nr 537 pow. 479m2, KW 97515, cena wyw.50 000zł.,(netto) wadium 10 000zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Strefowej 7 obr. G-41 dz. nr 488 pow. 988m2, KW 33494, cena wywoławcza 35 000zł., (netto) wadium 4 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Darniowej 4 obr.G-22 dz.nr 288/1 pow. 601m2, KW 20936. Przez teren działki , od stacji transformatorowej nr 197 znajdującej się na działce 288/2, przebiega sieć energetyczna. Na działce ustanowiona jest służebność polegająca na prawie przejścia i dojazdu do działki nr 288/2 będącej w użytkowaniu wieczystym ŁZE S.A. Cena wyw.35 500zł.,( netto) w tym wartość budynku 4200zł,wadium 7 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Kruczej 12 obr.G-03 dz.nr 128 pow. 722m2, KW 96951, przez zachodnią część działki przebiega sieć ciepłownicza z pasem ochronnym min 2 m po każdej stronie. Cena wyw. 82 000zł., ( netto) wadium 16 400zł., postąpienie 900zł. lub więcej
 • Rybnej 17 obr.B-46 dz.nr 253 pow. 686 m2, KW 12727, na działce znajdują się możliwe do wykorzystania 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej, dla których strefa ochronna wynosi 5 m po obu stronach przewodu oraz trzy mury oporowe stanowiące podpory kamienicy przy ul. Rybnej 15. Cena wyw.66 000zł., (netto) wadium 13 200zł., postąpienie 700zł. lub więcej
 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99 pow. 652m2, KW 106819, cena wyw.40 000zł., ( netto) wadium 8 000zł., postąpienie 400zł. lub więcej
 • Niemojewskiego 5 obr.B-23 dz.nr 601 pow. 472m2, KW 34490, cena wyw.37 000zł., ( netto) wadium 3 700zł., postąpienie 400zł. lub więcej
 • Helskiej 22 obr.B-31 dz.nr 139 pow. 862m2W 118153, cena wyw.48 000zł., ( netto) wadium 4 800zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Grabowej 21 obr.G-04 dz.nr 89 pow. 543m2, KW 96076, na działce znajduje się nieczynne przyłącze wodociągowe oraz dwa przyłącza kanalizacyjne. Strefa ochronna dla sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 3 m a dla urządzeń kanalizacyjnych 5 m po obydwu stronach przewodu. Cena wyw.25 000zł., (netto) w tym naniesienia 0zł., wadium 5 000zł., postąpienie 300zł. lub więcej
 • Żabieniec 63 obr.B-03 dz.nr 120/2 pow. 253m2, KW 110571, cena wyw.17 500zł., ( netto) wadium 3500zł., postąpienie 200zł. lub więcej
 • Jagienki 32 obr.W-34 dz.nr 143/66 pow. 1643m2, KW 147151, cena wyw.140 000zł., ( netto) wadium 28 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej
 • Podgórna 16 obr.G-05 dz.nr 324 pow. 818m2, KW 83376. Przez północno-zachodni narożnik działki przebiega sięć ciepłownicza. Cena wyw.79 000zł., ( netto) wadium 7 900zł., postąpienie 800zł. lub więcej
 • Okręgowa 76 obr.G-26 dz.nr 145 pow. 299m2, KW 33079, cena wyw.15 000zł., ( netto) wadium 1 500zł., postąpienie 200zł. lub więcej
 • Trębacka 63 obr.G-26 dz.nr 32/2 pow. 648m2, KW 32891, cena wyw.44 000zł., ( netto) wadium 4 400zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Felsztyńskiego 15 obr.G-01 dz.nr 217 pow. 910m2, KW 117412, cena wyw.91 000zł., ( netto) wadium 9 100zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej
 • Brzezińskiej 27a obr.W-07 dz.nr 11/7 o pow. 999m2, KW 124640, cena wyw.250 000zł., ( netto) wadium 25 000zł., postąpienie 2 500zł. lub więcej

  Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.

 • Rychlińskiego 9 obr.P-07 dz.nr 50 pow. gruntu 367m2, KW 87910, cena wyw.19 000zł., ( netto) , wadium 2 500zł., postąpienie 500zł. lub więcej
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2005r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 31.01.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 31.01.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 75 a
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Narutowicza 75 a

oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-02 jako działka nr 329 o pow. 540 m2, opisanej w KW 118160.

Nieruchomość ogrodzona, zabudowana budynkiem parterowym, (użytkowanym z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny), o powierzchni zabudowy 119,1 m2 i pow. użytkowej 92,5 m2. Część przedmiotowej nieruchomości o pow. 141 m2 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 lipca 2005 r.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu do przebudowy, remontu lub modernizacji istniejącego uzbrojenia, oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł. netto
w tym:
grunt 139.800 zł.
naniesienia budowlane 60.200 zł.

Postąpienie 3.000 zł.
Wadium 40.000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 31 stycznia 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań pogłębionych
Treść:

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań pogłębionych w okresie od 1 lutego 2005 r. do 9 grudnia 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego etapu programu.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny,
 5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie.
 6. proponowaną liczbę osób, którą oferent może przebadać w ramach etapu badań pogłębionych programu,
 7. oferowaną cenę za komplet badań konsultacyjnych i diagnostycznych dla jednej osoby zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 szczegółowych warunków konkursu, z podziałem na poszczególne elementy zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu >>>

Formularz oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych
Treść:

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych w okresie od 1 lutego 2005r. do 30 listopada 2005 r. dla podstawowej opieki zdrowotnej, dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarzy rodzinnych z terenu Miasta Łodzi.

W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego programu.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
 4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
 5. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny,
 6. informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz w wieku 35, 45 i 55 lat oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach etapu badań podstawowych programu,
 7. oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie, opisanych w § 2 szczegółowych warunków konkursu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać na w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu)

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu >>>

Formularz oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Stercza
Treść:

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Stercza w okresie od 1 lutego 2005 r. do 30 listopada 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
 5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
 6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
 7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334 o godz. 11.00.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu >>>

Formularz oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w zakresie badań mammograficznych
Treść:

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w zakresie badań mammograficznych w okresie od 14 lutego 2005 r do 30 listopada 2005r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
 5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
 6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
 7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu oraz kosztów zaproszenia jednej osoby, zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu >>>

Formularz oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

Oferty na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m kw.
Treść:

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju jak wyżej w terminie:

od 17 stycznia do 4 lutego 2005 roku

Wadium w wysokości: 1000 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w punkcie kasowym GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”.

UWAGA
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 17 stycznia do 4 lutego 2005 roku.

Oferty złożone po tym terminie nie są ważne. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2005 roku o godzinie – 12.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 04.02.2005r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 03.02.2005r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 03.02.2005r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 09.02.2005r. do 23.02.2005r. w godz. 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.: Węglowej 12 i Węglowej bez numeru
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Węglowej 12 i Węglowej bez numeru

w obrębie geodezyjnym S-02, stanowiącej działki nr 304/6, 293/35, 308/9 o łącznej pow. 2.797 m2, opisanej w KW 125518.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Działka zabudowana jest budynkami użytkowymi, nie obciążonymi umowami najmu, których stan techniczny jest zły a budynki wymagają rozbiórki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 352.500 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Wartość nieruchomości odpowiada wartości rynkowej gruntu.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 50.000 zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.02.2005r. do godz.16.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Do koperty z ofertą należy dodatkowo dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2005 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rokowania na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12, dz. 165, o pow. 930m², KW 116169 i dz. 166, o pow. 934m², KW 116185. Odnośnie wydzierżawienia ww. nieruchomości zostały przeprowadzone: I przetarg.12.03.04r., II przetarg 23.04.04r., rokowania 04.06.04r., 09.07.04r.i 17.12.04r.

Rokowania odbędą się w dniu 17 lutego 2005r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a. Cena wywoławcza (do negocjacji) na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi: lokale użytkowe: 10,75zł/m2+22%VAT; grunt: 10,75zł/m2+ 22%VAT (działalność handlowa); grunt: 3,50zł/m2+ 22%VAT(inna działalność). Wadium w wysokości 3.000,00zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach, II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 nie później niż na 3 dni przed dniem rokowań, tj. do dnia 14.02.2005r.

Dla ww. terenów brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu pomieszczenia o pow. 40m2 w przybudówce budynku magazynowo- warsztatowego. Oferty pisemne, wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia rokowań, w siedzibie Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp.pok.455.

Informacji o warunkach rokowań udziela Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp.pok.451, tel. 638-44-15.

Konkurs ofert na lokale
Treść:

Od 17 stycznia do 11 lutego 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Olechów
 • w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15
 • w zmodernizowanym budynku przy ul. Cmentarnej 3a
 • w budynku przy ul. Okoniowej 20

Szczegóły >>>

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego
Treść:

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego w okresie od 1 marca 2005 r. do 30 listopada 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
 5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
 6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
 7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu,
zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza oferty), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 14 lutego 2005 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lutego 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu >>>

Formularz oferty [>>> .doc] [>>> .pdf]

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, postąpienie
1.Konstytucyjna 47
(zabudowana budynkiem wyłączonym z użytkowania)
o pow. gruntu 11.120 m2,
obręb W-23, cz. dz. nr 5/8, KW 94659
pod usługi komunikacyjne
2.200,00 zł + 22%VAT
miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
4.835 zł
55 zł
2.Sierakowskiego 73
o pow. gruntu 744 m2,
obręb B-28, dz. nr 198, NKN 22146
pod uprawy warzywno-kwiatowe
44,64 zł
rocznie, czynsz płatny do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego
15 zł
15 zł
3.Broniewskiego 62a/Kadłubka
o łącznej pow. gruntu 1.140 m2,
obręb G-17, część dz. nr 146/1, KW 22798, część dz. nr 562/11, KW 7624, działka 147 KW 116433
o sposobie zagospodarowania przesądzi decyzja o warunkach zabudowy
729,60 zł + 22%VAT
miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
3.205 zł
115 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla poz. 1, przeznacza powyższy teren pod budowę trasy komunikacyjnej (o klasie ulicy głównej ruchu przyspieszonego - GP 2/3) i usług komunikacyjnych.
Dla wydzierżawianych terenów wyszczególnionych w poz. 2 i 3, nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 14 lutego 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.
Konkurs ofert na lokale w zmodernizowanym budynku przy ul. Legionów 59
Treść:

Od 1 lutego do 22 lutego 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale: w zmodernizowanym budynku przy ul. Legionów 59

szczegóły >>>

Konkurs ofert na najem lokali komunalnych
Treść:

2004-09-06

Konkurs ofert

od 17 stycznia do 11 lutego 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:
 • w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Olechów
 • w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15
 • w zmodernizowanym budynku przy ul. Cmentarnej 3a
 • w budynku przy ul. Okoniowej 20
szczegóły >>>
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Skarbowej 2
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul.:
Skarbowej 26

oznaczonej w obrębie B-26 jako działka nr 599/1 o pow. 572m2, opisanej w KW 154048. Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem wieży ciśnień stanowiącym integralną część zespołu Osiedla Mieszkaniowego Spółdzielni Skarbowców. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków wieża ciśnień powinna zostać zachowana jako budynek wolnostojący z możliwością adaptacji wnętrz budynku. Na nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacyjne obsługujące nieruchomość przy ul. Akacjowej 16. Część nieruchomości o pow. ok.280m2 udostępniona jest do 31.03..2005r, na zaplecze budowy i miejsce składowania elementów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na budowie kanału ogólnospławnego w ulicy Akacjowej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr.6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi 96 000zł + należny podatek VAT (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł ) w tym:
grunt - 94 000zł.
budynek wieży ciśnień 2 000zł.
Oferty w zamkniętych kopertach wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 000zł oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać do dnia 21.02.2005 r. do godz.1600 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Do koperty z ofertą należy dodatkowo dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2005r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz.10.00.


Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.457b tel. 638-43-37 lub pok. 461, tel. 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Papierniczej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Papierniczej oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-31, jako działki nr 105/1, 105/2, 105/3, 105/4 o łącznej pow. 5.175 m2, opisanej w KW 168348.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przez przedmiotową nieruchomość oraz nieruchomości przyległe przebiegają: sieć ciepłownicza wody gorącej 2xDn500, sieć parowa, instalacja kanalizacji sanitarnej d=0,15 m stanowiąca odwodnienie dla urządzeń ciepłowniczych, przyłącza wodociągowe ø 100 mm, ø 150, mm i ø 300 mm, instalacja kanalizacji sanitarnrj d=0, 30 m ze studnią kontrolno-pomiarową S, instalacja kanalizacji deszczowej d=0, 50 m ze studnią kontrolno-pomiarową D, linia kablowo-napowietrzna SN oraz linia napowietrzna 110 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290.000 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT.
Wpłaty wadium w wysokości 35.000 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) należy dokonać przelewem najpóźniej do dnia 28.02.2005 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Oferty wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 01.03.2005r. do godz. 16.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Do koperty z ofertą należy dodatkowo dołączyć dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Papierniczej”

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2005 r. w UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Osoby składające oferty zobowiązane są do uczestnictwa w części jawnej przetargu.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-24.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.