Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przetarg na dzierżawę szaletu miejskiego (automatycznej toalety publicznej) na okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. usytuowanego przy ul. Struga 50 w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi
Departament Spraw Społecznych
Wydział Gospodarki Komunalnej
90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

ogłasza przetarg na dzierżawę szaletu miejskiego (automatycznej toalety publicznej) na okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. usytuowanego przy ul. Struga 50 w Łodzi

  1. Warunki przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pok. 220, w godzinach pracy urzędu.
  2. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 112 do dnia 18.05.2018 r. do godz. 12.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału w dniu 18.05.2018 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 220.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian