Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu z permakultury, w ramach projektu „Urban-Regeneration-Mix”, realizowanego przez Miasto Łódź przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Urbact III

Prośba o oszacowanie ceny usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu z permakultury, w ramach projektu „Urban-Regeneration-Mix”, realizowanego przez Miasto Łódź przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Urbact III.

Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi zorganizowania i przeprowadzenia 3-godzinnego (1 godzina teorii i 2 godziny praktyki) warsztatu z permakultury dla 30 osób, w terminie 04.04.2020 r. (sobota), w godz. 10:00 – 13:00, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 173, przy ul. Sienkiewicza 46 w Łodzi. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów (dla każdego uczestnika warsztatu), do przeprowadzenia zarówno teoretycznej, jak i praktycznej części warsztatu, m. in. ziemi, ściółki lub innego podłoża, nasion, sadzonek roślin, skrzynek drewnianych lub innych pojemników odpowiednich i koniecznych do wykonania nasadzeń, odpowiednich narzędzi ogrodniczych, rękawiczek jednorazowych. Wykonawca będzie również zobowiązany do odpowiedniego przygotowania sali, wskazanej na potrzeby przeprowadzenia warsztatu (m.in. zabezpieczenia podłogi i stołów folią malarską) przed jego rozpoczęciem oraz dokładnego sprzątnięcia sali po zakończeniu warsztatu.

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny całkowitej (zarówno brutto, jak i netto) wykonania powyżej opisanej usługi. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.

Na szacunki czekamy do dnia 6 marca 2020 r. (piątek), do godz. 15:00.

Szacunki prosimy wysyłać drogą mailową na adres: a.trzcinska@uml.lodz.pl

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy.


Metryka strony i historia zmian