Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II

Treść ogłoszenia >>>

Sprostowanie (2018-07-04) >>>
Sprostowanie (2018-07-17) >>>
Sprostowanie (2019-09-04) >>>

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków (2018-07-04) >>>

Informacja dotycząca zmian w dokumentacji (2018-07-17) >>>

Pytania i odpowiedzi (2018-07-30) >>>

Informacja dotycząca złożenia wniosków (2018-08-13) >>> 

Informacja o zaproszeniu do udziału w postępowaniu (2018-11-30) >>>

Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz opisu postępowania (2019-09-04) >>>

Informacja o zakończeniu negocjacji (2019-09-04) >>>

Informacja o zaproszeniu do składania ofert (2019-09-24) >>>

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty (2020-04-17) >>>

Informacja dotycząca zawarcia umowy (2020-06-17 ) - skan [.pdf]

 

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian