Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. dr. Adama Próchnika 10, ul. Uprawnej 5, ul. Lipowej 27, al. Politechniki 44 i ul. Skalnej 56

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (08.05.2018 10:32)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (08.05.2018 10:32)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (07.05.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 760