Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych i samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej lub udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Mikołaja Kopernika 61, al. 1 Maja 41, ul. dr. Adama Próchnika 10, ul. Płockiej 38, ul. Suwalskiej 3

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): (12.04.2018 09:59)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (12.04.2018 09:59)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 591