Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań animacyjnych oraz działań szkoleniowo – treningowych (edukacyjnych), wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33, Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań animacyjnych oraz działań szkoleniowo – treningowych (edukacyjnych), wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33, Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35.
Biuro ds. Rewitalizacji zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań animacyjnych oraz działań szkoleniowo – treningowych (edukacyjnych), wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33, Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35.

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla tej usługi.
Na tym etapie prosimy o podanie ceny netto i brutto wykonania poszczególnych Zadań umieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz podanie całkowitej kwoty netto i brutto realizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Udział w szacowaniu nie wiąże się koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.
W wypadku, gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi.

Łączna kwota dla wszystkich Zadań zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Na szacunki czekamy do dnia 5 czerwca 2020 roku (piątek) do godziny 15:00.
Szacunki prosimy wysłać drogą mailową na adres: a.guzik@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian