Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zapytanie ofertowe służące szacowaniu wartości zamówienia na 1 sztukę komputera przenośnego (laptop)

Zapytanie ofertowe służące szacowaniu wartości zamówienia

Miasto Łódź zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej (w cenach netto i brutto) na 1 sztukę komputera przenośnego (laptop)

Laptop Dell Vostro 3591 procesor i5-1035G1, dysk SSD 512 GB, 16 GB RAM, Windows 10 Pro, pakiet office 2019, mysz optyczna, torba na laptopa usztywniana lub równoważny

Warunki zamówienia:

  1. Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe (nie używane).
  2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko wraz z ubezpieczeniem na całej trasie do momentu odebrania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz zapewni wniesienie całości zamówienia do Biura Strategii Miasta – IV piętro (Łódź, ul. Piotrkowska 113).
  3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego Laptopa, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
  4. W przypadku naprawy gwarancyjnej Laptopa, będzie on zabierany, bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego; demontaż dysku twardego i jego instalacja w komputerze zastępczym zostanie wykonana przez pracownika Wykonawcy.
  5. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty cenowe proszę przesłać na adres strategia@uml.lodz.pl

Na przesłanie oferty oczekujemy do dnia 12 października 2020 r. do godz.12:00.

Proszę o uwzględnienie płatności przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy.

 

 


Metryka strony i historia zmian