Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Powyższe działania na rzecz integracji społecznej mają być realizowane poprzez:

  • koordynację i organizację wolontariatu,
  • nabór i pozyskanie wolontariuszy,
  • przygotowanie wolontariuszy do pracy – działania szkoleniowo – instruktażowe
  • działania edukacyjno – kulturalne
  • upowszechnianie idei wolontariatu

Działania te będą realizowane w różnym zakresie na terenie Projektów 1,4,7,8 ROCŁ oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (tj. na obszarze możliwie bliskim realizacji projektów 1,4,7,8 ROCŁ, na którym możliwe jest wsparcie beneficjentów z właściwych projektów ROCŁ).

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla tej usługi.
Na tym etapie prosimy o podanie ceny netto i brutto wykonania poszczególnych Zadań umieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz podanie całkowitej kwoty netto i brutto realizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Udział w szacowaniu nie wiąże się koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.
W wypadku, gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi.

Łączna kwota dla wszystkich Zadań zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Na szacunki czekamy do dnia 16 listopada 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15.00.
Szacunki prosimy wysłać drogą mailową na adres: a.guzik@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian