Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142.

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Sinkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142.

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla tej usługi. Na tym etapie prosimy o podanie ceny netto i brutto wykonania poszczególnych Zadań umieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz podanie całkowitej kwoty netto i brutto realizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia. Udział w szacowaniu nie wiąże się koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony. W wypadku, gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17)

Numer Zadania:

Kwota netto

Kwota brutto

Zadanie 1   Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 2.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 2.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 3.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 4.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 4.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 4.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 5.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 5.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 6  Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Łączna kwota dla wszystkich Zadań zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

 

 

Na szacunki czekamy do dnia 23 listopada 2020 r. do godziny 15:00
Szacunki prosimy wysłać drogą mailową na adres: a.guzik@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian