Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, położonych w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru (obręb S-1, działka nr 91/6), ul. Zachodniej bez numeru (obręb S-1, działka nr 64/34)

Publikacja od 15.03.2023 r. do 5.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian