Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ul. Rysowniczej 56 (obręb B-49, działka nr 278)

Publikacja od 15.03.2023 r. do 5.04.2023 r.


Metryka strony i historia zmian