Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej lub udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Uprawnej 5, ul. Srebrzyńskiej 75, ul. Źródłowej 41, ul. Wschodniej 51, ul. Pomorskiej 6

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (15.02.2018 08:54)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (15.02.2018 08:54)

Informację opracował: Joanna Rokicka (14.02.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 283