Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Zakup i dostawa zestawów komputerowych - 27 sztuk dla Urzędu Miasta Łodzi.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.114.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 22.11.2018 14:18
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - 22.11.2018

227 KB

Części załączników do OIWZ ZAŁ. 1 do OIWZ 22.11.2018

883 KB

ZAŁ. 2-5 i 7 do OIWZ do edycji - 22.11.2018

73 KB

ZAŁ. 6 wzór UMOWY

260 KB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 05.12.2018

34 KB

Informacja z otwarcia ofert Inf. z otwarcia ofert. 28.11.2018

28 KB

CPV Komputery osobiste (30213000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (22.11.2018 14:18)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (05.12.2018 14:39)

Ilość odwiedzin: 567