Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego na rok 2019.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.147.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.11.2018 13:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.147.2018

263 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.147.2018

8 MB

Inne Informacje Informacja o unieważnieniu postępowania

42 KB

CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne (85121270-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (27.11.2018 13:50)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (05.12.2018 13:21)

Ilość odwiedzin: 272