Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi wsparcia technicznego nad oprogramowaniem aplikacyjnym SmartVat,". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.158.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.12.2018 13:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-II.158.2018

261 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ-II.158.2018

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-II.158.2018

98 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-II.158.2018

32 KB

CPV Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (72000000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (11.12.2018 13:45)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (19.12.2018 13:40)

Ilość odwiedzin: 288