Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup usługi promocji Miasta poprzez kampanię informacyjną związaną z organizacją loterii dla nowych podatników w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.118.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.10.2019 13:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

190 KB

Części załączników do OIWZ zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

74 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

116 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

122 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

94 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

100 KB

zał. 4 - Wzór umowy

904 KB

zał. 5 - Zarządzenie

1 MB

zał. 5 - Zarządzenie zmieniające

469 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

65 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

34 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (11.10.2019 13:30)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (17.10.2019 12:38)

Ilość odwiedzin: 328