Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Kompleksowa usługa druku i ekspozycja billboardów na terenie Łodzi i województwa łódzkiego". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.117.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.10.2019 14:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.117.2019

215 KB

Części załączników do OIWZ załaczniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.117.2019

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybor DOA-ZP-II.271.117.2019

50 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.117.2019

40 KB

CPV Usługi drukowania i powiązane (79800000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (11.10.2019 14:10)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (18.10.2019 13:51)

Ilość odwiedzin: 151