Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Udzielanie pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych na terenie miasta Łodzi". Nr ref.: DEK-OŚR-V.271.1.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 20.12.2019 15:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

136 KB

Formularz ofertowy

33 KB

Wzór umowy

90 KB

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

36 KB

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

36 KB

CPV Usługi weterynaryjne (85200000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Piotr Bugajak (20.12.2019 15:10)

Informację zmodyfikował(a): Piotr Bugajak (20.12.2019 15:11)

Ilość odwiedzin: 165