Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa wparcia technicznego nad oprogramowaniem aplikacji SmartVat". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.154.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.12.2019 10:51
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - DOA-ZP-II.271.154.2019 / 24.12.2019

192 KB

Części załączników do OIWZ OPZ - DOA-ZP-II.271.154.2019 / 24.12.2019

80 KB

Załączniki do OIWZ - DOA-ZP-II.271.154.2019 / 24.12.2019

130 KB

Załączniki do OIWZ - DOA-ZP-II.271.154.2019 / 24.12.2019

141 KB

Wzór umowy - DOA-ZP-II.271.154.2019 / 24.12.2019

23 MB

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi - DOA-ZP-II.271.154.2019 / 24.12.2019

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór DOA-ZP-II.271.154.2019

638 KB

Informacja z otwarcia ofert Infrormacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.154.2019

437 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia systemu (72253200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (24.12.2019 10:51)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (23.01.2020 14:00)

Ilość odwiedzin: 164