Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Sukcesywny zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w obiektach spełniających wymogi hotelu 4 gwiazdkowego w roku 2020". Nr ref.: DPr-BRG-I.271.6.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 07.01.2020 11:46
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

370 KB

Załączniki 1_2_3

767 KB

CPV Usługi hotelarskie (55100000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Kamil Fabjanowski (07.01.2020 11:46)

Informację zmodyfikował(a): Kamil Fabjanowski (07.01.2020 11:46)

Ilość odwiedzin: 170