Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wydruk i ekspozycja Citylightów". Nr ref.: DAR-BPM-I.271.13.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 05.02.2020 17:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe_citylight__7.2.docx

15 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja z otwarcia ofert

14 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_z_wyboru_wykonawcy_citylighty_BIP.docx

14 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dagmara Śmigielska / BPiNM (05.02.2020 17:00)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Śmigielska / BPiNM (10.02.2020 08:59)

Ilość odwiedzin: 81