Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "dostawa toreb z juty z nadrukiem promującym Miasto". Nr ref.: DAR-BPM - I.271.17.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 04.02.2020 16:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe

233 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego pytanie 06.02.2020

45 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja z otwarcia ofert

86 KB

inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

34 KB

CPV Torby włókiennicze (18936000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Karina Kołaczyńska / BPiNM (04.02.2020 16:20)

Informację zmodyfikował(a): Karina Kołaczyńska / BPiNM (11.02.2020 15:55)

Ilość odwiedzin: 190