Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących". Nr ref.: DOA-Inf-II.271.13.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 06.02.2020 16:16
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Ogloszenie_-_Zapytanie_ofertowe_17_2020.docx

20 KB

Zal._1_-_IPU_na_tonery_dla_UML.doc

4 MB

Zal._2_-_Formularz_cenowy.xls

39 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

267 KB

Informacja_o_wyborze_wykonawcy.pdf

202 KB

CPV Toner do drukarek laserowych/faksów (30125110-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Izabella Trybiec (06.02.2020 16:16)

Informację zmodyfikował(a): Izabella Trybiec (12.02.2020 15:43)

Ilość odwiedzin: 170