Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Promocja Loterii Podatkowej na autobusach MPK - wydruk, montaż i demontaż folii.". Nr ref.: DAR–BPM.I.271.19. 2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.02.2020 15:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Promocja na autobusach MPK

16 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja_z_otwarcia_ofert_na_reklame_-_autobusy_MPK.docx

16 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_z_wyboru_wykonawcy_reklama_autobusy_MPK.docx

14 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dagmara Śmigielska / BPiNM (10.02.2020 15:00)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Śmigielska / BPiNM (12.02.2020 13:42)

Ilość odwiedzin: 80