Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup i dostawa laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Senior w Sieci”". Nr ref.: DSP-ZSS-V.271.4.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 14.02.2020 15:04
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zapytanie_Ofertowe_Senior_w_Sieci_sprzet.pdf

222 KB

Zalacznik_nr_1_do_Oferty_Senior_w_Sieci_sprzet.doc

743 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

434 KB

Wyniki_postepowania.pdf

663 KB

CPV Komputery przenośne (30213100-6)
Różny sprzęt komputerowy (30236000-2)
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów (48310000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (14.02.2020 15:04)

Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (21.02.2020 08:04)

Ilość odwiedzin: 237

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
21.02.2020 08:04 Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Modyfikacja treści
21.02.2020 08:03 Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Modyfikacja treści
14.02.2020 15:06 Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Modyfikacja treści
14.02.2020 15:06 Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Modyfikacja treści
14.02.2020 15:04 Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Utworzenie strony