Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania SZUST". Nr ref.: DOA-Inf-II.271.18.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 18.02.2020 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

62 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze

35 KB

Inne Informacje zał.2 Istotne postanowienia umowy

513 KB

zał. 3 Umowa powierzenia danych osobowych

391 KB

zał. 4 Formularz ofertowy

37 KB

zał.1 Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia

466 KB

Informacja z otwarcia ofert

37 KB

CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (48000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Małgorzata Antosiak (18.02.2020 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Antosiak (24.02.2020 14:34)

Ilość odwiedzin: 94