Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Asysta techniczna dla systemów baz danych RDMS Oracle oraz MS SQL". Nr ref.: DOA-Inf-II.271.22.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 19.02.2020 17:33
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe 1_Ogloszenie_-_Zapytanie_ofertowe_25_2020.docx

19 KB

2_Zal._1_Istotne_Postanowienia_Umowy.doc

104 KB

3_Zal._2_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_-_Zal._1_do_umowy_.docx

26 KB

4_Zal._3_Umowa_powierzenia__-_Zal._2_do_umowy_.docx

36 KB

Zmiana zapytania ofertowego 3_Zal._2_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_-_Zal._1_do_umowy_-_zmiana.docx

26 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

44 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

28 KB

CPV Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania (72267000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Izabella Trybiec (19.02.2020 17:33)

Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Antosiak (24.02.2020 11:38)

Ilość odwiedzin: 65