Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w mikroprojekcie pn. „Senior w Sieci”". Nr ref.: DSP-ZSS-V.271.2.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 20.02.2020 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe_przeprowadzenie_szkolen_komputerowych_Senior_w_Sieci_20.02.2020.pdf

259 KB

Zalaczniki_1-4_do_zapytania_ofertowego_szkolenia_komputerowe_Senior_w_Sieci.docx

598 KB

Zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego-_scenariusz_zajec.pdf

848 KB

Zalacznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego_harmonogram_szkolen.pdf

527 KB

Informacja o Wyborze Oferty WZSS_Informacja_z_otwarcia_kopert_Kursy_komputerowe_Senior_w_Sieci_20200225.pdf

136 KB

WZSS_Wyniki_postepowania_Kursy_komputerowe_Senior_w_Sieci_20200225.pdf

147 KB

Informacja_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Kursy_komputerowe_Senior_w_Sieci_01.pdf

226 KB

CPV Usługi szkolenia komputerowego (80533100-0)
wróć do zamówien publicznych