Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w 2020 roku, w ramach przygotowań do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi.”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.22.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.02.2020 15:25
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.22.2020

366 KB

Części załączników do OIWZ załączniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.22.2020

25 MB

Informacja o zamknięciu postępowania zamknięcie postępowania DOA-ZP-II.271.22.2020

150 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.22.2020

621 KB

CPV Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych (63512000-1)
wróć do zamówien publicznych