Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Dysponowania Mieniem Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Długiej b nr w dwóch wariantach". Nr ref.: DM-DM-XII.271.4.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.03.2020 13:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe_-_Dluga.doc

120 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_o_wyborze_Wykonawcy.pdf

290 KB

Inne Informacje zalacznik_nr_1.doc

52 KB

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

333 KB

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

333 KB

CPV Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy (70330000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Beata Pawelczyk / WDM (04.03.2020 13:40)

Informację zmodyfikował(a): Beata Pawelczyk / WDM (12.03.2020 13:32)

Ilość odwiedzin: 169