Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podległych placówek.". Nr ref.: 42/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 06.03.2020 10:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

5 MB

Zaproszenie

5 MB

Załacznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia

99 KB

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

92 KB

Załącznik nr 2a Formularz asortymentowo - cenowy

836 KB

Załącznik nr 3 wzór umowy

149 KB

Załącznik nr 2 do umowy

78 KB

Załacznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia

99 KB

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

92 KB

Załącznik nr 2a Formularz asortymentowo - cenowy

836 KB

Załącznik nr 3 wzór umowy

149 KB

Załącznik nr 2 do umowy

78 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze Oferty

318 KB

CPV Środki czyszczące i polerujące (39800000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewa Tąborek-Parka (MOPS) (06.03.2020 10:11)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Sołtys(MOPS) (16.03.2020 13:27)

Ilość odwiedzin: 130