Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Dostawy wody mineralnej w szklanych butelkach zakręcanych do Urzędu Miasta Łodzi w 2020 r.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.12.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 09.03.2020 16:11
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ.pdf

690 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki

2 MB

Zarządzenia

3 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-III.271.12.2020

48 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.12.2020

32 KB

CPV Wody mineralne (15981000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (09.03.2020 16:11)

Informację zmodyfikował(a): Malwina Stańczak (18.03.2020 12:27)

Ilość odwiedzin: 180