Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi". Nr ref.: DEP-GK-I.271.2.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 16.03.2020 12:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe__na_aktualizacje_PGN_2020.doc

70 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

602 KB

Inne Informacje OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_2020.doc

30 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Weronika Grzelczak / WGK (16.03.2020 12:45)

Informację zmodyfikował(a): Weronika Grzelczak / WGK (18.03.2020 12:42)

Ilość odwiedzin: 139