Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących". Nr ref.: DOA-Inf-II.271.37.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 23.03.2020 18:01
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe 1_Ogloszenie_-_Zapytanie_ofertowe_47_2020.pdf

219 KB

2_Zal._1_-_IPU_na_tonery_dla_UML_47_2020.pdf

272 KB

3_Zal._2_-_Formularz_cenowy_47_2020.xls

30 KB

Zmiana zapytania ofertowego 1_Ogloszenie_-_Zmiana_-_Zapytanie_ofertowe_47_2020.pdf

219 KB

2_Zal._1_-_Zmiana_-_IPU_na_tonery_dla_UML_47_2020.pdf

272 KB

3_Zal._2_-_Zmiana_-_Formularz_cenowy_47_2020.xls

30 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego Odpowiedz_na_pytanie_Wykonawcy_z_dnia_20200324.docx

17 KB

3_Zal._2_-_Zmiana_2._-_Formularz_cenowy_47_2020.xls

30 KB

Odpowiedz_na_pytanie_Wykonawcy_z_dnia_20200325.docx

17 KB

Wniosek_Wykonawcy_z_dn._25.03.2020.pdf

252 KB

Wniosek_o_zmiane_zapisow_specyfikacji__Materialy_rownowazne.pdf

648 KB

Array

12 MB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja_z_otwarcia_ofert_47_2020.docx

34 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_o_wyborze_wykonawcy_zamowienia_47_2020.docx

17 KB

CPV Toner do drukarek laserowych/faksów (30125110-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Izabella Trybiec (23.03.2020 18:01)

Informację zmodyfikował(a): Izabella Trybiec (27.03.2020 15:38)

Ilość odwiedzin: 470