Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych". Nr ref.: DOA-OA-I.271.8.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.03.2020 14:32
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe.pdf

103 KB

Informacja o Wyborze Oferty inf._o_wyborze_Wykonawcy_-_BIP.pdf

3 MB

Inne Informacje wzor_umowy.pdf

5 MB

formularz_ofertowy.xlsx

138 KB

CPV Meble biurowe (39130000-2)
wróć do zamówien publicznych