Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zapytanie ofertowe - wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu.". Nr ref.: DEP-GK-III.271.1.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.04.2020 09:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe.pdf

474 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_o_wyborze_najkorzytniejszej_oferty..pdf

221 KB

Inne Informacje Projekt_umowy.pdf

225 KB

Formularz_oferty.pdf

207 KB

Zadanie_1.2_kd_Mileszki_-_1.pdf

317 KB

Zadanie_1.2_kd_Pomorska_-_1.pdf

415 KB

Zadanie_1.4_kd_ul._Starogardzka.pdf

2 MB

Zadanie 1.10

1 MB

Zadanie_1.2_kd_Pomorska_-_2.pdf

1 MB

Zadanie_1.2_kd_Mileszki_-_2.pdf

1 MB

Zadanie_1.2_kd_Pomorska_-_3.pdf

847 KB

Zadanie 1.12

1 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_4.pdf

3 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_2.pdf

1 MB

Zadanie 1.6

14 MB

Zadanie_1.2_kd_Mileszki_-_3.pdf

1 MB

Zadanie_1.5_osadnik_rz._Sokolowka_-_Lagiewnicka.pdf

6 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_3.pdf

1 MB

Zadanie_1.8_osadnik_rz._Lodka_-_Konstantynowska_wch.pdf

11 MB

Zadanie_1.7_osadnik_rz._Lodka_-_Konstantynowska_zach.pdf

11 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_1.pdf

1 MB

Zadanie_1.9_osadnik_rz._Ner_-_Pabianicka.pdf

8 MB

Zadanie 1.13

649 KB

Zadanie 1.14

878 KB

Zadanie 1.15

2 MB

Informacja_z_otwarcia_ofert..pdf

224 KB

CPV Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego (71322500-6)
wróć do zamówien publicznych