Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usług asysty technicznej dla Systemu zarządzania Backupami Biznesowymi Urzędu Miasta Łodzi (Platforma BB)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.38.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 16.04.2020 15:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.38.2020

973 KB

Części załączników do OIWZ załączniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.38.2020

5 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-II.271.38.2020

700 B

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-II.271.38.2020

493 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.38.2020

432 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych