Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie projektów odtworzenia nawierzchni po robotach budowlanych.". Nr ref.: DEP-GK-III.271.7.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.05.2020 11:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe_.pdf

489 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_o_wyborze_najkorzytniejszej_oferty..pdf

228 KB

Inne Informacje Projekt_umowy_Odtworzenie_Nawierzchni_.pdf

163 KB

Formularz_oferty.pdf

206 KB

Zadanie_1.5_osadnik_rz._Sokolowka_-_Lagiewnicka.pdf

6 MB

Zadanie_1.8_osadnik_rz._Lodka_-_Konstantynowska_wch.pdf

11 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_3.pdf

1 MB

Zadanie_1.7_osadnik_rz._Lodka_-_Konstantynowska_zach.pdf

11 MB

Zadanie_1.6_osadnik_rz._Lodka_-_Krakowska.pdf

14 MB

ZAD_7_PB_ZB_FREZJOWA_

649 KB

Zadanie_1.4_kd_ul._Starogardzka.pdf

2 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_1.pdf

1 MB

Zadanie_1.9_osadnik_rz._Ner_-_Pabianicka.pdf

8 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_4.pdf

3 MB

Zadanie_1.3_kd_Telefoniczna_-_2.pdf

1 MB

CPV Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
wróć do zamówien publicznych