Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Doradztwo i wsparcie w organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2021 (ŁGZ 2021)". Nr ref.: DEP-GK-I.271.4.1.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.05.2020 12:21
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

294 KB

Inne Informacje Zał.2_oświadczenie_o_spełn.warunków

323 KB

Zał.3_ośw._o_braku_podst._do_wykluczenia

324 KB

Zał.4_doświadczenie_oferenta

336 KB

Zał.1_formularz_ofertowy

210 KB

Informacja z otwarcia ofert

434 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Weronika Grzelczak / WGK (18.05.2020 12:21)

Informację zmodyfikował(a): Weronika Grzelczak / WGK (28.05.2020 08:26)

Ilość odwiedzin: 90

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.05.2020 08:26 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
27.05.2020 09:28 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:50 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:49 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:48 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:47 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:47 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:46 Weronika Grzelczak / WGK Modyfikacja treści
18.05.2020 12:21 Weronika Grzelczak / WGK Utworzenie strony