Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla 12 serwerów kasetowych Dell Blade. ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.9.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 31.01.2017 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2345_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-01-31_1.pdf

180 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2345_siwz_2017-01-31_1.pdf

180 KB

Części załączników do SIWZ 2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_1.pdf

31 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_2.pdf

43 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_3.doc

79 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_4.pdf

30 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_5.pdf

29 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_6.pdf

447 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_7.doc

55 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_8.doc

55 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_9.pdf

17 KB

2345_zalacznik_siwz_2017-01-31_10.pdf

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty 2345_wybor_oferty_2017-02-10_1.pdf

56 KB

Inne Informacje 2345_inne_informacje_2017-02-08_1.pdf

26 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował(a): Dariusz Himstedt (31.01.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 452

Historia zmian

2017-01-31 - Dariusz Himstedt: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
31.01.2017 00:00 Dariusz Himstedt Utworzenie strony