Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup asysty technicznej na okres 12 miesięcy dla produktów firmy Autodesk - ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.77.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 30.06.2017 13:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2493_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-06-30_1.pdf

549 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2493_siwz_2017-06-30_1.pdf

549 KB

Części załączników do SIWZ 2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_1.pdf

127 KB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_2.pdf

266 KB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_3.doc

152 KB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_4.pdf

129 KB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_5.doc

137 KB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_6.pdf

2 MB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_7.pdf

105 KB

2493_zalacznik_siwz_2017-06-30_8.pdf

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty 2493_wybor_oferty_2017-07-06_1.pdf

53 KB

Inne Informacje 2493_inne_informacje_2017-07-06_1.pdf

29 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Dariusz Himstedt (30.06.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 144

Historia zmian

2017-06-30 - Dariusz Himstedt: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
30.06.2017 00:00 Dariusz Himstedt Utworzenie strony