Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO którego przedmiotem jest: ,,Realizacja programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz programu Stypendia Miasta Łodzi, w tym m.in. realizacja kampanii promocyjnej oraz usługi cateringowej". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.85.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 21.07.2017 14:12
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2504_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-21_1.pdf

206 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2504_siwz_2017-07-21_1.pdf

206 KB

Części załączników do SIWZ 2504_zalacznik_siwz_2017-07-21_1.pdf

58 KB

2504_zalacznik_siwz_2017-07-21_2.doc

155 KB

2504_zalacznik_siwz_2017-07-21_3.pdf

77 KB

2504_zalacznik_siwz_2017-07-21_4.pdf

5 MB

Zmiana SIWZ 2504_zmiana_siwz_2017-07-28_1.pdf

107 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 2504_zapytania_siwz_2017-07-26_1.pdf

37 KB

2504_zapytania_siwz_2017-07-28_2.pdf

131 KB

2504_zapytania_siwz_2017-07-28_3.jpg

85 KB

2504_zapytania_siwz_2017-07-31_4.pdf

67 KB

Informacja o Wyborze Oferty 2504_wybor_oferty_2017-08-10_1.pdf

70 KB

Inne Informacje 2504_inne_informacje_2017-08-02_1.pdf

70 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Anna Tomczyk (21.07.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 222

Historia zmian

2017-07-21 - Anna Tomczyk: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
21.07.2017 00:00 Anna Tomczyk Utworzenie strony