Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO którego przedmiotem jest: Organizacja V Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dniach 17-19 września 2017 r. w ramach projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP.VIII.271.46.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.07.2017 16:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 2507_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-24_1.pdf

695 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2507_siwz_2017-07-24_1.pdf

695 KB

Części załączników do SIWZ 2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_1.pdf

249 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_2.doc

152 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_3.pdf

237 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_4.doc

89 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_5.pdf

72 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_6.doc

135 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_7.pdf

59 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_8.pdf

95 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_9.pdf

1 MB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_10.doc

112 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_11.pdf

96 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_12.doc

116 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_13.pdf

96 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_14.doc

117 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_15.pdf

75 KB

2507_zalacznik_siwz_2017-07-24_16.pdf

421 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 2507_zapytania_siwz_2017-07-28_1.pdf

165 KB

Informacja o Wyborze Oferty 2507_wybor_oferty_2017-08-04_1.pdf

45 KB

Inne Informacje 2507_inne_informacje_2017-08-01_1.pdf

55 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Urszula Olszycka (24.07.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 232

Historia zmian

2017-07-24 - Urszula Olszycka: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
24.07.2017 00:00 Urszula Olszycka Utworzenie strony