Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO którego przedmiotem jest: Zakup dostępu do generatora wniosków wraz z asystą techniczną". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.87.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.08.2017 11:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2520_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-08-04_1.pdf

209 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2520_siwz_2017-08-04_1.pdf

209 KB

Części załączników do SIWZ 2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_1.pdf

30 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_2.pdf

458 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_3.doc

122 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_4.pdf

272 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_5.doc

59 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_6.pdf

239 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_7.doc

106 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_8.pdf

123 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_9.doc

88 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_10.pdf

177 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_11.pdf

181 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_12.pdf

181 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_13.pdf

191 KB

2520_zalacznik_siwz_2017-08-04_14.pdf

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty informacja o wyborze oferty - VII.271.87.2017

45 KB

Inne Informacje 2520_inne_informacje_2017-08-16_1.pdf

195 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Dagmara Janczyk (04.08.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 427