Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie modelu prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich". Nr ref.: DOA-ZP.VII.271.99.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 07.09.2017 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-VII.271.99.2017

911 KB

Części załączników do OIWZ OPZ-VII.271.99.2017

1 MB

Załączniki do OIWZ nr 2-7-VII.271.99.2017

11 MB

Zmiana OIWZ Zmian OIWZ-VII.271.99.2017

84 KB

Zmiana OIWZ - VII.271.99.2017

60 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Odpowiedź na pytanie VII.271.99.2017

34 KB

Odpowiedzi na pytania - VII.271.99.2017

159 KB

Odpowiedzi na pytania 3 - VII.271.99.2017

42 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór - VII.271.99.2017

51 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert - VII.271.99.2017 - 1

21 KB

Informacje z otwarcia ofert - VII.271.99.2017 - 2

60 KB

CPV Doradcze usługi architektoniczne (71210000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): (07.09.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): (04.10.2017 16:04)

Ilość odwiedzin: 586