Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 ”". Nr ref.: DOA-ZP.VIII.271.70.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 08.09.2017 13:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

187 KB

Części załączników do OIWZ WZÓR UMOWY

329 KB

ZAŁACZNIKI 2-8 DO OIWZ

588 KB

ZAŁACZNIK 1 OPZ

80 KB

ZARZADZENIE

1 MB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Wyjasnienie do treści OIWZ

38 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

85 KB

PONOWNY WYBÓR - VIII.70.2017

67 KB

Informacja z otwarcia ofert VIII.70.2017

35 KB

CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (08.09.2017 13:35)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (16.10.2017 14:07)

Ilość odwiedzin: 649